Gotlands Fornvänner

sammanträda nästa tisdag 21 dennes. Till åhörande af Intendenten Säves föredrag öfver det intressanta ämnet: ”Handelslifvet och borgaresederna i Visby i förra tider”, hvilket kommer att hållas kl. 6 e. m. samma dag, inbjudas äfven alla andra vänner af Gotlands forntid.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 December 1875.
N:r 100.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *