Genom offentlig auktion,

som Tisdagen den 14 September, från klockan 10 f. m. kommer att förrättas i huset n:r 11. St. Hansgatan, här i staden (f. d. Bokhandlar Nybergs), försäljes till den högstbjudande, en gård i Wisby, med 2 nyreparerade och reveterade byggnader, innehållande 11 rum och 3 kök, dessutom 1 trädgårdsrum, tvättstuga med inmurad panna, samt goda källare, stall och nödiga uthus, trädgård och stort gårdsutrymme, 2 vattenbrunnar. Läget vid stadens reelaste gata, nära hamnen, slottsparken och badhuset. Tomtareal 9,120 qv. fot. Husen och gårdar utgöra N:ris 17 och 18 i Strandrotans 3:dje qvarter; blifvande betalnings- och öfriga vilkoren vid auktionstillfället uppgifna, och utropas dessa fastigheter kl. 12 på dagen.
AUKTIONSKAMMAREN.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 September 1875.
N:r 72.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *