Från sjön.

Ångfartyget Nordsjön, hemma i Göteborg och fördt af kapten C. A. Lilja har strandat å Ruthe Missloper ref på Gotlands östra kust. Bergningsångfartyget Neptun har afgått till strandningsstället för att söka berga fartyget, som ligger illa till på stenbottnen med 7 fots vatten midskepps och 10 fot akter ut. En störe sten har inträngt på babords sida och krossat 4 plankgångar. Om gynsamt väder inträffar, har man hopp säger D. B., att kunna berga fartyget, som äri barlast. Ångfartyget, som är hemmahörande i Göteborg, är bygdt år 1871 vid gamla Lödöse i Göta elf, af furn, är isförhydt och har en propellerångmaskin om 45 hästars kraft.
— Södra delen af Kalmarsund är stäng af is.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 22 December 1875.
N:r 101.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *