Från sjön.

Den 26 oktober kl. 4 f. m. blef skonerten Elisabeth, kapten Falk, hemma på Slite, Gotland, på resa från Hernösand till Middelfart påseglad af en okänd brigg i närheten af Lågskär, Åland, hvarvid förlorades storsegel, storvant, brädgångar och stöttor på styrbords sida. Fartyget, som vid Arholma undergår nödreparation, ämnar otördröjligen fortsätta resan.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 6 November 1875.
N:r 88.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *