Från kolonien ”Nya Gotland”

(Norra Amerika) skrifver vår brefskrifvare 26 November: ”Skörden är nu, med undantag af maisen, hos oss af slutad. Den blef öfver förväntan god, men sädesprisen äro låga. — Den 9 Nov. hade vi våra val till ledamöter i Kansas Legislation (lagstiftande för samling). Hos oss, liksom i de flesta af de förenta staterna, segrade det republikanska partiet öfver demokraterna.
— Den 8 Nov. vigdes at pastor Nelson: Petter Yorgensson från Danmark och Mina Jacobsson från Mullvads i Hemse. — Helsotillståndet är bland oss i allmänhet godt.”

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *