För fiskets ordnande

kallas, genom Kongl. M:ts Befallningshafvandes påbud, delegarne i Paviks (Eskelhems socken) och nästgränsande fiskvatten i Westergarns socken samt de fiskelag, som derstädes idka fiske, att sammanträda i Westergarns sockens skolhus måndagen 6 Sept. kl. 10 f. m. Delegarne i Öja och Hamra sockens fiskvatten kallas för samma ändamål till Öja sockens skolhus onsdagen 8 Sept. kl. 10 f. m., samt delegarne i Österviks i Närs socken och Närs-åns fiskvatten till Närs sockens skolhus fredagen 10
Sept. kl. 12 på dagen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *