Folkhögskolan.

Bland 19 lärjungar vid Bie folkhögskola i Södermanland och 45 vid Ullervads i Vestergötland märkas tt förra stället: Nils Oskar Nilsson, Jacksarfve, Rona socken, samt å det senare: Karl Jakobsson, Tibbles i Medehy s:n, August Gardell, Tomasse i Lokrume s:n, Ferdinand Eklund, Nygårds i Fohle s:n och Anshelm Petterson, Ardax i Ekeby s:n. — Vittnar icke detta tillräckligt såväl om behofvet af som intresset för en folkhögskola på Gotland? Huru länge skola då Gotlands söner behöfva söka sig till fastlandets folkhögskolor för att der inhämta de kunskaper, som de nu förgäfves söka hemma?

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1875
N:r 51.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *