Flickskola i Visby.

Om ett tillräckligt antal elever anmäla sig före utgången af Januari månad år 1876, ämna undertecknade på hösten samma år i Visby öppna en flickskola der undervisning kommer att meddelas i vanliga skolämnen samt i franska, tyska, och engelska språken. — Årliga afgiften blir 75 kronor, men kommer att nedsättar till 50 kr., om skolan lyckas erhålla ett tillräckligt stort statsanslag. Fröken Hanna Gardell i, Visby. har godhetsfullt lofvat mottaga anmälningar och meddela närmare upplysningar.
SOFIA FEHLING.
ROSA MEYER.
ELIN HULTGREN.
Utexam. elever vid Kgl. Sem för bildande af lärarinnor i Stockholm.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *