Examen

hölls i söndags e. m. med Borgare Föreningens söndagsskolas lärjungar. Sedan det sedvanliga förhöret hållits, belönades följande ynglingar:
Karl Oskar Danielsson, i lära hos färgar Åkermans enka, samt mjölnarlärlingen Hans Öskar Hallgren — båda för flit, godt uppförande och gjorda framsteg, hvari äfven inbegripes skicklighet i frihandsteckning; Albert Ferdinand Westöö, i lära hos färgar Fornell, Oskar Fredrik Hussander, i lära hos boktryckar Norrby, samt Carl Ludvig Westring, i lära hos bokbindar Segerdahl.
Danielsson erhöll såsom belöning en årgång al tidskriften ”När och Fjerran”, Hallgren ”Gotlands land och tolk” af Snöbohm och ”Gotlands geografi och historia” af Bergman; Westöö Illustreradt Sverige”; Hussander ”Förklaring öfver 20,000 främmande ord och namn”, af Ekbohrn samt Westring ett ritbestick.
För flit och godt uppförande omnämndes dessutom med beröm: Karl Gustaf Fredrik Stenberg, i lära hos färgar Åkermans enka, Johan Alfred Sundahl, hos skräddar P. J. Enroth, Johan Albin Svensson vid mek. verkstaden samt Karl August Tindblom hos bagar Andersson.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 1 December 1875.
N:r 95.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *