Erkännande.

Enligt af Gotlands södra härads brandstodsförenving vid bolagsstämma i maj månad innev. år fattadt beslut blef åt revisorerna öfver föreningens räkenskaper och förvaltning för år 1874 gifvet i uppdrag, att till hr kronolänsman A. Dahlbäck i Klinte framlemna ett vedermäle af föreningens erkänsla för det osparda nit, den rådighet och duglighet hvarmed han, i egenskap af allmän åklagare, beifrat upptäckt och till vederbörlig näpst befordrat ett bedrägeri, begånget af 2:ne inom Klinte s:n boende personer, hvilka på svekligt sätt tillnarrat sig brandskadeersättning för lösegendom, bvilken icke uppbrunnit. Detta uppdrag fullgjordes af revisorerna fredagen den 6 dennes, då, i närvaro af flere hr Dahlbäcks vänner och grannar, till honom öfverlemnades ett godt och vackert ankarur af guld, beledsagadt af några enkla ord, uttryckande föreningens såväl högaktning och tacksamhet, som varma önskningar för hans väl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Augusti 1875
N:r 64

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *