En trädgårdspaviljorg,

beräknad att kosta 20,000 kronor, är i dagarne af sällskapet D. B. W. beslutad skola uppföras på den nyinköpta, af silkesodlingsföreningen förut egda, Silfverhätteåkern, hvilken förut användts till mullbärsplantering, men nu blifvit genom den först tillsatta byggnadskomiténs åtgöranden förvärfvad åt sällskapet. Sällskapet beslöt att till byggnaden tillskjuta 8,000 kronor; resten skulle genom lotteckning inom sällskapet anskaffas.

Gotlands Allehanda.
Timdagen den 23 November 1875.
N:r 93.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *