En fisk på irrfärder.

Under ångaren ”Gotlands” senaste resa till Stockholm förliden onsdag (hvilken resa lärer hafva varit särdeles mödosam) vältrade sig störtsjöar allt som oftast öfver styrhytten på öfra däcket och slutligen krossades fönstret bredvid rormannen, hvarvid en liten spigg medföljde vågen, inkastades i styrhytten och tillvaratogs samt förvarades lefvande i ett glas vatten, tills i söndags förmiddag, då den befanns hafva frusit ihjäl.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 1 December 1875.
N:r 95.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *