Eldsvådan i Wendtska färgeriet.

De hus, som härjades af elden, nämligen färgeriet och boningshuset (hvilka båda voro af sten) voro af färgar Wendt brandförsäkrade för 10,350 kronor, deruti då inbegripne panna, press m. m. Färgar Wendts lösegendom var icke brandförsäkrad; den lärer hafva varit värd omkring 3,000 kronor. Jungtruarne Kristina Sjöström och Säfveström (icke Sandström som i förra nret uppgafs) hade deremot sina lösören försäkrade för 500 kronor.
— Lidande blef äfven färgar Wendts piga, hvilken förlorade allt det lilla, hon egde, samt skräddaren Svanberg, hvilken i en gården tillhörig källare hade sitt vinterförråd af rotfrukter förvaradt. — Såsom af redovisningen å annat ställe i bladet synes, har deltagandet för de nödstälda varit allmänt.
De innebrända, modren och hennes tre barn, invigdes till den sista hvilan i onsdags afton. Till processionen slöto sig läroverkets 5:e och 2:a klasser, hvilka räknat de så sorgligt hädangångne gossarne såsom sina kamrater.
Vid jordfästningen yttrade stadskaplan Öfverberg några ord med anledning af den uppskakande händelsen och till tröst för fru Ablbergs efterlemnade make, syster och dotter.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *