Dödsfall Maria Sofia, Elin, Wilhelm och Per Herman

Att lifvets och dödens Herre under den eldsvåda, som härstädes inträffade natten emellan den 19 och 20 dennes, behagade från detta jordiska kalla min innerligt älskade Hustru Maria Sofia, f. Törner, 49 år, 8 mån. och 13 dagar gammal, samt tre mina älskade barn, näml. dottern Elin 13 år, 9 mån., 24 dagar och sönerna, lärjungar vid härvarande Elementarläroverk, Wilhelm 15 år, 7 mån., 16 dagar och Per Herman 12 år, 7 mån., 5 dagar gammal, är min sorgliga pligt slägt och deltagande vänner tillkännagifva.
Ebr. 12: 9, 10. Ps. 491:4. 1 Cor, 15: 54, 57.
Visby den 25 November 1875.
C. P. AHLBERG.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *