Dödsfall Johan Bingmark

Att Fanjunkaren och Svärdsmannen Johan Bingmark efter långvarigt lidande stilla och fridfullt afsomnade vid Kyrkebinge i Gothem, tisdagen den 16 Nov., efter en lefnad at 63 år, 7 mån. och 9 dagar, sörjd af Maka, Son samt talrika Slägtingar och vänner, varder härmed tillkännnagifvet.
HELENA BINGMARK.
S. Ps. nr 482 v. 6.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 20 November 1875.
N:r 92.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *