Den vackra och fördelaktiga landt egendomen

Ihre i Hangvahr, bebyggd för ståndspersoner, med omkring 150 tunnland välhäfdad åker i full vextiraft, bestående mäst af djup svartmylla å lerbotten och till stor del täckdikad, 20 t:d äng och 500 t:d inhägnad skog och betesmark, hvarat 50 t:d odlingsbar, vackra trädgårdar, kalkugn och rik tillgång på släke, hvaraf årligen uppkörts c:a 2,000 lass, säljes tillfölje af egarens tillämnade afflyttning från orten — frånskild vattenverken — på fördelaktiga betalningsvilkor för det billiga priset af 50,000 kronor.
Äfven vattenverken kunna särskildt få öfvertagas af köparen.
Spekulanter behagade sjelfve bese egendomen eller derom korrespondera med egaren
D. A. MALMROS.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 25 September 1875.
N:r 76.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *