Den konsert

som herr Joh. Lindberg gaf i onsdags hade många och tacksamma åhörare. Hr L. spelade en konsert af Spobr (D. m.) genomstuderadt såväl i afseende på tecknik som föredrag. Det var ett stort nöje höra med hvilken nitiditet hr L. utförer sina staccati och kromatiska passager på det utmärkta instrument hvaraf han är i besittning. Vidare föredrog hr L. ”Ungerska danser” komp. af den beryktade violinisten Joachim, hr L:s lärare, samt potponrit och finska folkvisor” för violin, solo, komp. af konsertgifvaren. Alla dessa, jemte Wieniawskis bekanta ”Legend” utfördes med en bravur som framkallade storartade applåder.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *