De allmänna husförhören

i Wisby stads- och landstörsamlinvgar för innev. år förrättas å följande dagar och i följande ordning:
Måndagen den 1 November med Strandrotans 1 qvarter,
Tisdagen d. 2 med dito 2 qv.
Onsdagen d. 3 med dito 3 och 4 qv.,
Thorsdagen d. 4 med Norder-r:s 1qv.,
Fredagen d. 5 med dito 2 qv.,
Lördagen d. 6 med dito 3 qv. nr 1—62,
Måndagen d. 8 med dito 3 qv. nr 63—125,
Tisdagen d. 9 med dito 4 qv.,
Onsdagen d. 10 med S:t Hans-rotans 1 qv.,
Thorsdagen d. 11 med dito 2 qv.,
Fredagen d. 12 med dito 3 och 4 qv.,
Lördagen d. 13 med Klinte-rotans 1 qv.,
Måndagen d. 15 med dito 2 qv.,
Tisdagen d. 16 med dito 3 qv. nr 1—51,
Onsdagen d. 17 med dito 3 qv. nr 52—114,
Thorsdagen d. 18 med dito 4 qv. nr 1—60,
Fredagen d. 19 med dito 4 qv. nr 61—130,
Lördagen d. 20 med dito 4 qv. nr 131 till slutet,
Måndagen d. 22 med utom staden boende,
Tisdagen d. 23 med Norra landsförsamlingen,
Onsdagen d. 24 med Södra landsförsamlingen.
Vid dessa förbör, hvilka hållas i Domkyrkans sakristia hvarje dag från kl. 10 f. m., åligger det hvarje husbonde eller den hans egendom förestår, vid i lag stadgadt vite, att antingen sjelf vara tillstädes eller ock lemna noggrann förteckning på de i hans hus eller på egorna boende personer till namn, ålder och befattning. För i tjenst flyttade torde uppgifvas hvarifrån, och för afflyttade sedan sista mantalsskrifningen hvarthän de afflyttat.
Alla inflyttningsbevis böra vid i lag stadgadt vite vara till Pastorsembetet inlemnade
sednast inom 9 November.
Wisby i Oktober 1875.
OSCAR ÖFVERBERG.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *