Cirkus Leonard

(bref till Gotlands Allehanda) helsar f. n. på i Klinte, dertill nödd och tvungen af det hårda vädret. Ångfartyget Götha, kapten Solberg, inkom nämligen och ankrade på Klintehamns redd i måndags f. m. vid elfvatiden. Såsom flaggkapten (kapten Solberg säges vara sy till helsan) tjenstgör baron Folke Åkerbjelm, hvilken, född här på Gotland, är bekant för många gotländingar. Ångaren, som lär vara förhyrd för sällskapets resa till Danzig, har ombord cirkus Leonard, bestående af nära 100 -personer samt 48 hästar. När ångbåten kom i höjd af Hoburgen måste den vända om, emedan sjön derute gick allt för hög. Hästarne hafva icke tagit någon skada af den svåra resan, emedan de alla stå nere i lastrummet, med djup sand under fötterne.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 19 Oktober 1875.
N:r 83.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *