Bort med trapporna!

Stadsfullmäktige beslöto i tisdags, på grund af skrifvelse från drätselkammaren, att 18 af de högsta och trafiken mest hindrande trapporna inom staden skala borttagas. Till kostnaden härför skall husegaren bidraga med hälften, och staden med den andra hälften, utom i tvenne fall, för hvilka billigt ansågs att staden bestred hela kostnaden. Stadens kostnad i och för verkställandet af denna tidsenliga förbättring anslogs till 544 kronor.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *