Borenärer

i kammakar Carl Sedelins’ i Visby konkurs kallas härmed till sammanträde uti massans tillhöriga hus måndagen den 30 innevarande augusti kl. 1 e. m., för att öfver lägga och besluta om massans angelägenheter. De frånvarande få åtnöja sig med de närvarandes beslut.
Visby den 25 augusti 1875.
J. EKELÖF, godman.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *