Återkommen emigrant.

I Ystads Alleh. läses: smeden Jöns Malmgren i norra Vallösa afreste för omkring 8 år sedan från hemmet, från hustru och barn. Han arbetade först någon tid i Stockholm, hvarifrån han hemskickade penningar till sin familj, men begat sig derpå till Amerika, hvarest han alltsedan dess uppehållit sig, mest i Kalifornien. Under denna tid, d. v. s, på 6 á 7 år, har hustrun icke hatt den ringaste underrättelse från honom. Man kan derför tänka sig hennes öfverraskning och glädje, då mannen för några veckor sedan hemkom, stadd vid både god helsa och god kassa. Han medförde nemligen cirka 5 á 6,000 kronor samt betalde genast hustruns skulder och iståndsatte boet.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 16 November 1875.
N:r 91.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *