Arméns hrr fullmäktige.

Bland propositioner som blifvit af chefen för landtförsvarsdepartementet öfverlemnade är äfven följande:
K. m:t som anser, att militärbefälhafvaren på Gotland bör i pensionsförmåner ställas lika med öfverstarne vid regementena, föreslår, att å den för Gotlands nationalbeväring och Vester norrlands beväringsbataljon i reglementet för pensionskassan fastställda särskilda pensionsstat uppföra militiärbefälhafvaren på Gotland i en ny 1:sta klass med pension af 1,200 kronor, hvarefter de redan befintliga pensionsklasserna torde erhålla förändrad nummerföljd.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 5 Oktober 1875.
N:r 79.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *