Arméns fullmäktige

hafva nu förehaft frågan om ändringar i pensionsreglementet, och hafva dervid de märkligaste besluten varit,
att åt Gotlands nationalbeväring och Vesternorrlanda beväringsbataljon med anledning af öfversten frih. Leuhusens motion medgifvits samma pensionsrätt som den öfriga armén; samt
att pensionerna hädanefter komma att qvartalsvis utbetalas.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 2 November 1875.
N:r 87.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *