Ändring af telegraflinie.

Under generaldirektör Nordlanders härvaro lärer fråga hafva varit å bane att den ene af de mellan Klinte- och Ronehamn befintliga trådarne skulle flyttas till telegraflinien Klintehamn — Visby. Härigenom skulle denna senare linie få dubbla trådar, och telegraferingen mellan Visby och fasta landet sålunda blifva mera obehindrad. Om dessa förändringar genomföras, förfaller naturligtvis på samma gång all vidare tanke
på Klintehamns stations upphöjande till en af 2:dra klassen.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 24 Augusti 1875.
N:r 67.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *