Afliden postförare

(Bret till Gotlands Allebanda). Den 8 Okt. 1875 afled å Klintehamn förre postföraren mellan Gotland och Öland, skräddaren Johan Petter Swartz i en ålder af 64 år. Den aflidne var i sin ungdom en särdeles djerf och skicklig förare af postbåtar under vintertiden och har som sådan mångfaldiga gånger varit utsatt för fara att omkomma af hunger, köld, storm och is. Bland andra svåra lidanden måste han en gång, tillsamman med tvenne kamrater, tillbringa en hel vecka å stora Carlsö under en förfärlig storm med yrväder, medhatvande proviant för endast 2 dagar. Hans helsa har under många år varit klen, till följd at forna vedermödor. Nu återstår af de forna postbåtsveteranerna endast Fagerström, som ännu stultar omkring på sitt träben, allt sedan den af J. Cramér så mästerligt beskrifna, olyckliga postlärden, då så många behjertade män genom hunger och köld med lifvet eller förfrusna lemmar fingo betala för sitt knappa uppehälle. Dessa oförskräckta mäns färder och lidanden äro sålunda snart ”en saga blott”.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *